تفاوت ريزپردازندهای پنتيوم و Celeron
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

تفاوت ريزپردازندهای پنتيوم و Celeron 

تفاوت ريزپردازندهای پنتيوم و Celeron 
ريزپردازنده ، مهمترين عنصر سخت افزاری استفاده شده در يک کامپيوتر است که اغلب از آن به عنوان "مغز کامپيوتر " ، ياد می گردد. نوع ريزپردازنده استفاده شده در هر کامپيوتر ، تاثير غير قابل انکاری را بر تمامی ابعاد حيات يک کامپيوتر داشته و بنوعی ظرفيت عملياتی  و ميزان رضايت کاربران در خصوص اجرای برنامه های کامپيوتری را مشخص می نمايد. امروزه توليد کنندگان متعددی اقدام به طراحی و توليد ريزپردازندها ، می نمايند . پردازنده های پنتيوم و Celeron دو نمونه متداول در اين زمنيه بوده که تاکنون مدل های متفاوتی از آنان توليد و عرضه شده است . شايد برای شما جالب باشد که بدانيد وجه تمايز و نقاط مشترک اين دو نوع ريزپردازنده چيست ؟ بدين منظور به برخی از مهمترين خصايص تراشه های پنتيوم 4 و Celeron ، اشاره می گردد :

در صورتی که دو تراشه اشاره شده را از ابعاد متفاوت با يکديگر مقايسه نمائيم، توقع اين که اين دو پردازنده با سرعت مشابه و يکسان کار نمايند ، انتظاری بيهوده است . حجم کمتر حافظه L2 Cache و سرعت پائين تر Bus ، تاثير بسيار زيادی در ارتباط با  کارآئی يک کامپيوتر را بدنبال خواهد داشت . در صورتی که قصد داريد از کامپيوتر خود به منظور ارسال نامه های الکترونيکی و يا اينترنت ، استفاده نمائيد ، پردازنده های Celeron گزينه ای مناسب می باشند . در صورتی که  از سيتستم خود به منظور انجام عملياتی استفاده نمائيد که در آنان پارامتر سرعت، حائز اهميت می باشد ، می توان از پردازنده های پنتيوم 4 با توجه به وجود ويژگی های متنوعی همچون سرعت بالای Clock ، Bus و ميزان حافظه L2 Cache ، استفاده بعمل آورد .


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir