نحوه مبادله داده بين دو کامپيوتر
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

 نحوه مبادله داده بين دو کامپيوتر

 نحوه مبادله داده بين دو کامپيوتر

آيا تاکنون برای شما  اين سوال مطرح شده است که نحوه مبادله اطلاعات بين دو کامپيوتر موجود در يک شبکه به چه صورت است ؟  همانگونه که در مطلب "آشنائی با مدل مرجع OSI " اشاره گرديد ، کامپيوترهای موجود در يک شبکه به منظور مبادله اطلاعات تابع مدل مرجع OSI می باشند . مدل فوق، همانند يک دستورالعمل اجرائی بوده و عمليات لازم در زمان ارسال و يا دريافت داده را برای يک کامپيوتر مشخص می نمايد . به منظور آشنائی و آناليز فرآيند مبادله داده بين دو کامپيوتر موجود در يک شبکه  به بررسی يک نمونه مثال کاربردی خواهيم پرداخت .
زمانی که يک اتومبيل در کارخانه ای توليد می گردد ، يک نفر تمامی کارها را انجام نخواهد داد . توليد يک اتومبيل بر اساس يک خط توليد انجام شده و همزمان با حرکت اتومبيل در خط توليد هر شخص بخش های متفاوتی را به آن اضافه نموده  و زمانی که به انتهای خط توليد می رسيم ، اتومبيل مورد نظر توليد و آماده استفاده خواهد بود .
وضعيت فوق در رابطه با داده ارسالی از يک کامپيوتر به کامپيوتر ديگر نيز صدق می کند . مدل OSI که توسط کميته IEEE ايجاد شده است، قوانين لازم  به منظور مبادله اطلاعات بين کامپيوترها را فراهم می نمايد . بدين ترتيب و با پيروی از مجموعه رهنمودهای ارائه شده در مدل مرجع OSI ، هر کامپيوتر قادر به مبادله اطلاعات با ساير کامپيوترها ( صرفنظر از نوع کامپيوتر ) خواهد بود . حرکت داده با دو روش متفاوت در مدل مرجع OSI انجام می شود . در سمت فرستنده ( به طرف پائين ) ، داده ها کپسوله شده و برای کامپيوتر گيرنده ارسال می شوند . در سمت گيرنده ( به طرف بالا ) ، داده ها از حالت کپسوله خارج شده و در  نهايت در اختيار کامپيوتر گيرنده قرار داده می شوند.

ارسال داده  : شکل زير  نحوه ارسال داده توسط يک کامپيوتر را نشان می دهد : 

توضيحات :

 دريافت داده : شکل زير نحوه دريافت داده توسط يک کامپيوتر  را نشان می دهد :


 

توضيحات :

در زمان مبادله اطلاعات بين کامپيوترهای موجود در شبکه ، کاربران درگير جزئيات مسئله نشده و تمامی فرآيندهای اشاره شده به صورت اتوماتيک انجام خواهد شد .


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir