مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP ( بخش سوم )
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP  ( بخش سوم )

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP  ( بخش سوم )

در بخش اول اين مقاله،  پروتکل TCP/IP بهمراه لايه های آن معرفی گرديد . در  بخش دوم ، به بررسی  برخی از پروتکل های مهم موجود در پشته TCP/IP  اشاره گرديد . در اين بخش ، به  بررسی  برنامه ها و ابزارهای کمکی موجود  در رابطه با پروتکل TCP/IP  ، خواهيم پرداخت .
نسخه
TCP/IP پياد ه سازی شده در ويندوز، بهمراه خود مجموعه ای از برنامه های کاربردی را ارائه نموده است . با استفاده از برنامه های فوق ، امکان اجرای ويندوز 2000 بر روی يک کامپيوتر بمنظور دستيابی به مجموعه ای گسترده از اطلاعات موجود در يک شبکه ، وجود خواهد داشت . ويندوز 2000 ، سه گروه عمده از ابزارهای مبتنی بر TCP/IP را ارائه می نمايد : برنامه های عيب يابی ، برنامه های ارتباطی و نرم افزارهای سمت سرويس دهنده .
 در ادامه به تشريح امکانات موجود در هر گروه خواهيم پرداخت .

برنامه های عيب يابی
برنامه های عيب يابی ، امکان  تشخيص و برطرف نمودن مسائل مرتبط با شبکه را برای کاربران فراهم می نمايند. برخی از اين ابزارها  عبارتند از :

برنامه های ارتباطی
برنامه های  فوق ، امکان ارتباط  با مجموعه وسيعی از سيستم های مبتنی بر ويندوز و يا غيرويندوز نظير سيستم های يوينيکس ، را در اختيار کاربران قرار می دهند . با اينکه اين نوع از برنامه ها امکان ارسال سريع اطلاعات را فراهم می نمايند ولی با توجه به ماهيت ارسال اطلاعات توسط آنان ( تمامی اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به تائيد اعتبار و هويت کاربران بصورت متن شفاف ارسال می گردد ) ، می بايست دقت لازم صورت پذيرد .موارد زير نمونه هائی از برنامه های ارتباطی می باشند : 

نرم افزارهای سمت سرويس دهنده
اين نوع نرم افزارها امکان چاپ و انتشار سرويس ها را برای سرويس گيرندگان مبتنی بر TCP/IP در ويندوز 2000 ، فراهم می نمايد.

مثال
مثال 1 - هدف : استفاده از برنامه  Ping بمنظور اطمينان از صحت عملکرد پروتکل TCP/IP

نتايج : پس از انجام مراحل فوق ، نتايج زير می بايست نشان داده شود :

نتايج حاصل از اجرای  برنامه Ping

C:\>ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

مثال 2 -  هدف : استفاده از برنامه های  Ping  و Hostname بمنظور صحت عملکرد TCP/IP

نتايج : پس از انجام مراحل فوق ، نتايج زير می بايست نشان داده شود :

مرحله اول : مشخص نمودن نام کامپيوتر

C:\> hostname
Srco

مرحله دوم : استفاده از دستور Ping بهمراه نام کامپيوتر

C:> Ping  Srco
Pinging  Srco.Test.com  [ 10.10.1.1]  with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

در بخش چهارم اين مقاله به بررسی ، Name Resoulation  ، خواهيم پرداخت .


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir