大家都知道酒酿蛋是非常传统的美胸食品产后丰胸产品,醪糟也叫酒酿,是由糯米或者大米经过酵母发酵而制成的一种风味食品,其产热量高,富含碳水化合物丰胸产品燕窝酒酿蛋、蛋白质、b族维生素、矿物质等,这些都是人体不可缺少的营养成分酒酿蛋丰胸方法。其中酒酿中含的醣化酵素,能促进乳房的二次发育,具有美胸的作用燕窝酒酿蛋丰胸
LINQ : تحولی بزرگ در کار با داده ( بخش اول )
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

LINQ : تحولی بزرگ در کار با داده  ( بخش اول )

LINQ : تحولی بزرگ در کار با داده  ( بخش اول )

نرم افزار یکی از ارکان مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر است . گرچه نرم افزار در گذشته نيز همواره حائز اهمیت بوده است ، ولی در ساليان اخير به دليل گسترش اينترنت و ظهور نسل جديدی از برنامه های کامپيوتری موسوم به برنامه های وب ، نگاه به نرم افزار و انتظار از آن در جهت تامين طيف گسترده ای از خواسته ها تغيير  و رشد چشمگيری يافته است . به همين دليل است که در دنيای نرم افزار هر روز تحولات مهمی اتفاق می افتد و فناوری های جديدی قدم در اين عرصه می گذارند .
ظهور فناوری LINQ ( برگرفته شده از  Language-INtegrated Query   ) تلاشی است در اين راستا که با هدف تحول در نحوه دستیابی به منابع داده ( صرفنظر از نوع منبع داده ) ، مطرح شده است .
پس از مطرح شدن هر گونه فناوری در عرصه نرم افزار ، طراحان و پياده کنندگان با سه پرسش اساسی مواجه می گردند : این فناوری چيست ؟ چه کار می کند ؟ و چرا ما به آن نیاز داريم ؟ در این مقاله و سایر مقالاتی که در ادامه بر روی سایت منتشر خواهد شد ، سعی خواهیم کرد به سه پرسش فوق در ارتباط با فناوری LINQ پاسخ دهيم .

مقدمه
کد و داده دو عنصر اساسی در نرم افزار می باشند  که هر یک دارای جایگاه تعريف شده مختص به خود است . یکی از فعالیت های مهم در زمان پياده سازی نرم افزار ، نوشتن کد مورد نیاز جهت دستيابی به داده است . برای نوشتن کد ، پياده کنندگان می توانند از زبان های برنامه نویسی مختلفی استفاده کنند . انتخاب زبان برنامه نویسی به عوامل متعددی نظیر نوع رفتار برنامه ، پيش زمينه و دانش پياده کنندگان ، مهارت های تیم پياده کننده ، نوع سیستم عامل و سياست های سازمان بستگی دارد . صرفنظر از این که پياده کنندگان چه زبانی را برای نوشتن کد انتخاب می نمایند ، در زمان پياده سازی نرم افزار به دفعات مجبور خواهیم بود که با داده سرو کار داشته باشیم . داده می تواند بر روی ديسک ، جداولی در بانک اطلاعاتی و يا اسناد XML ذخيره شده باشد . در برخی موارد لازم است که با تمامی نوع های اشاره شده در یک برنامه سرو کار داشته باشیم .  فراموش نکنيم که مديريت داده برای هر پروژه نرم افزاری یک باید است .
پياده کنندگان نرم افزار در زمان نوشتن کد و تولید امکانات مورد نياز در هر يک از لایه های متفاوت ( با توجه به  نوع معماری نرم افزار ) ، همواره این پرسش را با خود مطرح می نمایند که محيط پياده سازی و یا فريمورک هائی نظیر دات نت چه امکاناتی را در اختيار آنها خصوصا" در زمان کار با داده قرار می دهند . به عبارت دیگر ، يک سيستم عامل چگونه می تواند نياز پياده کنندگان نرم افزار را پوشش دهد و  چه امکانات و پتانسيل هائی را در اختيار علاقه مندان به طراحی و پياده سازی نرم افزار قرار می دهد . 
دات نت به عنوان یکی از فريمورک های پياده سازی نرم افزار در سالیان اخير ، امکانات متعددی را جهت کار با داده در اختيار پياده کنندگان نرم افزار قرار می دهد . LINQ ، تلاشی است جهت يکپارچگی عميق تر و بیش تر بین زبان های برنامه نویسی و داده .  در واقع LINQ مشتمل بر مجموعه ای از عملگرهای query استاندارد است که  معماری لازم جهت حرکت ، فيلترينگ و اجرای عملیات بر روی تقريبا" هر نوع منبع داده نظیر XML ، بانک های اطلاعاتی رابطه ای و اشياء درون حافظه را فراهم می نماید .
قبل از هر چيز اجازه دهيد ببينيم LINQ چيست ؟

LINQ چيست ؟
با این که فناوری LINQ در پائيز سال 2005 مطرح گردید ولی فرآیند پیاده سازی آن از سال 2003 آغاز شده بود . هدف از ابداع فناوری فوق، ارائه تسهيلات لازم برای پياده کنندگان جهت کار با داده در بانک های اطلاعاتی  SQL و XML عنوان شده است. در واقع ، وجود یک حلقه گمشده بین داده رابطه ای ( بانک های اطلاعاتی )  ، اسناد XML با زبان های برنامه نویسی ، ضرورت ابداع فناوری فوق را توجيه کرده بود . پياده کنندگان مجبور بودند  برای کار با هر يک از منابع داده ، از روش های مختلفی استفاده نمایند . LINQ  را می توان به منزله حلقه ای گمشده  بین دنیای داده و زبان های برنامه نویسی همه منظوره  تصور کرد . با استفاده از  LINQ  امکان دستیابی به داده صرفنظر از نوع داده  ، با روشی مشابه و یکسان فراهم می گردد . 
پیاده کنندگان نرم افزار در زمان نوشتن برنامه های خود معمولا" از دو زبان مختلف جهت رسیدن به یک هدف مشترک استفاده می نمایند . ما برای نوشتن کدها از یک زبان برنامه نویسی نظیر VB.NET و يا #C و برای  گفتگو با سیستم بانک اطلاعاتی از یک زبان دیگر نظیر SQL استفاده می کنيم .

برای سفارش شام خود از یک زبان و برای سفارش چای از زبان دیگر !

این موضوع می تواند چالش های متعددی را برای پياده کنندگان نرم افزار به دنبال داشته باشد :

شرکت مايکروسافت برای حل مشکلات فوق ، بررسی دو راهکار را در دستور کار خود قرار داد :

خوشبختانه ، شرکت مایکروسافت گزينه دوم را انتخاب نمود . ایجاد یک زیرساخت جهت نوشتن query در بين اشياء ، اسناد XML ، داده رابطه ای و ...
هم اینک پیاده کنندگان می توانند از مزايای یک الگوی تعريفی در هر یک از زبان های دات نت جهت کار با داده  استفاده نمایند . ارائه مجموعه اپراتورهای استاندارد جهت نوشتن query یکی از دستاوردهای مهم LINQ محسوب می گردد .  بدین ترتیب ، پياده کنندگان می توانند با بکارگیری یک مجموعه يکسان از اپراتورهای نوشتن query در هر یک از زبان های برنامه نویسی حمایت شده در دات نت ، از داده ذخیره شده در  منابع داده مختلف صرفنظر از نوع منبع داده استفاده نمایند . همچنين ، امکان استفاده از پتانسیل هائی نظیر   IntelliSense  و بررسی نوع ها در زمان ترجمه نیز وجود خواهد داشت .
شکل 1 نحوه عملکرد LINQ  را نشان می دهد .شکل 1 : عملکرد فناوری LINQ

مثال
برای آشنایی اولیه با  قابلیت های LINQ  ، بد نيست بدون این که بخواهیم وارد جزئيات شویم یک مثال کاربردی را با یکدیگر دنبال نمائیم .
در اين مثال با استفاده از LINQ و با يک روش مشابه به منابع داده مختلفی متصل شده و پس از بازیابی داده ، آنها را در يک ListBox جداگانه نمایش می دهيم . 
منابع داده عبارتند از :

<%@ Page   Language="VB" uiCulture="fa-IR" Culture="fa-IR" %>
<%
@ Import Namespace="System.Diagnostics" %>
<%
@ Import NameSpace="System.IO" %>
<%
@ Import NameSpace="System.Linq" %>
<%
@ Import NameSpace="System.Data.Linq" %>
<%
@ Import NameSpace="System.Data.Linq.Mapping" %>
<%
@ Import NameSpace="System.XML.Linq" %>
<%
@ Import NameSpace="System.Collections" %>

<script runat="server">
'====================================================================

کلاس ایجاد شده بر اساس داده موجود در بانک اطلاعاتی Contact برای جدول Persons
LINQ to SQL Class

<Table(Name:="Persons")> _
Public Class Person
   <Column(DbType:=
"Int not null")> _
   Public ID As Integer
   <Column(DbType:="nvarchar(50) not null")> _
   Public Name As String
   <Column(DbType:="nvarchar(50) not null")> _
   Public Email As String
End
Class
'==================================================================== 
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

بازیابی فولدرهای موجود در درایو C

Dim DI As DirectoryInfo = New DirectoryInfo("C:\\")
Dim dirQuery = From dir In DI.GetDirectories() Order By
               (dir.Name)
Select dir.Name
For Each item In dirQuery
    ListBox1.Items.Add(item)
Next
item
'====================================================================

بازیابی پردازه های در حال اجرا در ویندور

Dim procQuery = From proc In Process.GetProcesses() Order By proc.Id   _
             
              Descending
Select proc.Id, proc.ProcessName
For Each item In procQuery
   ListBox2.Items.Add(item.Id &
" " & item.ProcessName)
Next item
'=====================================================================

بازیابی داده موجود در جدول Persons بانک اطلاعاتی Conatct

Dim context As DataContext = New DataContext("Data Source=SRCO-1\SQLEXPRESS;
                                                                        Initial Catalog=Contact;Integrated Security=true"
)
Dim contact1 As Table(Of Person) = context.GetTable(Of Person)()
Dim query = From c In contact1 Select c.Name, c.Email
For Each item In query
     ListBox3.Items.Add(item.Name &
" " & " ==== ◄ " & item.Email)
Next item
'=======================================================================

بازیابی عناصر یک آرایه

Dim firstnames As String() = {"سخا روش", "سايت شرکت سخا روش", "سايت مقالات به زبان فارسی", "سری مقالات ", "ایران", "تهران"}  
Dim val As IEnumerable(Of String) = From fn In firstnames _
                                   
Where (fn.StartsWith("س")) _
                                   
Select fn
For Each name As String In val
     ListBox4.Items.Add(name)
Next name
'========================================================================

بازیابی داده ذخیره شده در یک فایل XML با نام Cities.xml

Dim XDoc As XDocument = XDocument.Load(MapPath("Cities.xml"))
Dim query1 = From c In XDoc.Descendants("City") _
             Order By c.Element("Name").Value _
             Select c.Element("Name").Value
For Each item In query1
    ListBox5.Items.Add(item)
Next item
'======================================================================  
 

بازیابی داده از یک فایل متن با نام Maghalat.csv

Dim query2 = From line In File.ReadAllLines(MapPath("Maghalat.csv")) _
            
Where Not line.StartsWith("#") _
            
Let parts = line.Split(",") _
            
Select Title = parts(0), Publisher = parts(1)
For Each item In query2
    ListBox6.Items.Add(item.Title &
" " & item.Publisher)
Next
item

End Sub

</script>
'=======================================================================

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<
head runat="server">
  <
title> مثال شماره یک  </title>
</
head>
<
body>
  <
form id="form1" runat="server">
    <
div>
      <
asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server"></asp:ListBox>
      <
asp:ListBox ID="ListBox2" runat="server"></asp:ListBox>
      <
asp:ListBox ID="ListBox3" runat="server"></asp:ListBox>
      <
asp:ListBox ID="ListBox4" runat="server"></asp:ListBox>
      <
asp:ListBox ID="ListBox5" runat="server"></asp:ListBox>
      <
asp:ListBox ID="ListBox6" runat="server"></asp:ListBox>
   </
div>
  </
form>
</
body>
</
html>
 

شکل زیر خروجی برنامه فوق را نشان می دهد .

 دستيابی به منابع داده مختلف با استفاده از فناوری LINQ

شکل  2  : دستيابی به منابع داده مختلف با استفاده از فناوری LINQ

خلاصه
LINQ يک فناوری قدرتمند در زمان کار با داده است که دستاوردهای متعددی را برای پياده کنندگان به ارمغان آورده است :

 LINQ از دو بخش که مکمل يکديگر می باشند تشکيل شده است : مجموعه ای از ابزار ها جهت کار با اشياء ، اسناد XML ، بانک های اطلاعاتی رابطه ای و سایر نوع های داده و مجموعه ای از ضمایم برای زبان های برنامه نویسی نظیر VB و #C  . در بخش دوم به بررسی هر یک از موارد فوق خواهيم پرداخت .


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir