IOS و پيكربندی اوليه روتر و سوئيچ ( بخش چهارم )
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

IOS و پيكربندی اوليه روتر و سوئيچ

IOS و پيكربندی اوليه روتر و سوئيچ ( بخش چهارم )

بخش اول :  مفاهيم اوليه

بخش دوم :  پرسش و پاسخ

سوال يک : فرض كنيد در Interface Configuration mode می باشيم و می خواهيم به Privileged EXEC mode برگرديم . كدام گزينه زير سريعترين روش را در اختيار ما قرار می دهد؟

  1. Ctrl+Shift+6; then press X

  2. Ctrl+Esc

  3. Ctrl+Z

  4. Type exit

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : : زمانی كه قصد ايجاد يك لينك PPP را داشته باشيم از كدام گزينه زير برای گفتگو استفاده می گردد ( سه گزينه را انتخاب نمائيد ) .

  1. IPCP

  2. CHAP

  3. UDP

  4. Q.931

  5. Multilink Protocol

مشاهده پاسخ :


سوال سوم : كدام دستور زير ، روتر را به پيكربندی ذخيره شده قبلی برمی گرداند ؟

  1. Router1#setup

  2. Router1#copy running-config startup-config

  3. Router1#copy startup-config running-config

  4. Router1#reload

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : فرض كنيد در Interface Configuration mode می باشيم و می خواهيم آخرين دستوری را كه تايپ كرده ايم مجددا" فراخوانی نمائيم . cursor را به ابتدای خط دستور منتقل كرده و دستور no را قبل از فراخوانی دستور تايپ می نمائيم . متوجه می شويم كه كليدهای جهت دار بالا و پائين كار نمی كنند چراكه از يك برنامه قديمی ترمينال استفاده شده است . از كدام گزينه زير می توان به منظور فراخوانی دستور قبلی و انتقال cursor به ابتدای خط دستور استفاده نمود ؟
 

  1. استفاده از Ctrl+P برای فراخوانی دستور قبلی و Ctrl+A برای انتقال cursor به ابتدای خط دستور
  2. استفاده از Ctrl+L برای فراخوانی دستور قبلی و Ctrl+B برای انتقال cursor به ابتدای خط دستور
  3. استفاده از Ctrl+D برای فراخوانی دستور قبلی و Ctrl+A برای انتقال cursor به ابتدای خط دستور
  4. استفاده از Ctrl+E برای فراخوانی دستور قبلی و Ctrl+A برای انتقال cursor به ابتدای خط دستور

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : برای ارتباط با پورت كنسول با استفاده از يك برنامه شبيه ساز ترمينال ، ميزان baud rate چه مقدار می بايست در نظر گرفته شود ؟

  1. 2400

  2. 9600

  3. 14400

  4. 36300

مشاهده پاسخ :


سوال ششم : برای telnet به يك دستگاه سيسكو چه چيزی را می بايست پيكربندی نمود ؟

  1. A management IP address

  2. SNMP

  3. CDP

  4. vty ports

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم: فرض كنيد درگير پيكربندی روتر می باشيم و قصد داريم به User EXEC mode برگرديم.از كدام دستور زير می توان استفاده نمود ؟

  1. Router1#enable

  2. Router1#exit

  3. Router1#configure terminal

  4. Router1#disable

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم :از كدام دستور زير برای تعريف يك آدرس IP بر روی يك سوئيچ Catalyst استفاده می گردد ؟

  1. Switch1#ip address 10.2.2.2 255.255.255.0

  2. Switch1(config)#Set IP 10.2.2.2 255.255.255.0

  3. Switch1(config-vlan)#ip address 10.2.2.2

  4. Switch1(config-vlan)#ip address 10.2.2.2 255.255.255.0

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: برای آگاهی از ميزان حافظه فلش و محتويات آن از كدام دستور زير می توان استفاده نمود ؟

  1. Router1#show NVRAM

  2. Router1#show Flash

  3. Router1#show Flash-Mem

  4. Router1#show Version

مشاهده پاسخ :


سوال دهم: : فرض كنيد بدليل فراموش كردن آدرس IP يك سوئيچ Catalyst ، نمی توان با استفاده از برنامه telnet به آن متصل شد .در صورتی كه امكان دستيابی فيزيكی به سوئيچ را داشته باشيم و بخواهيم از طريق كنسول به آن متصل شويم از كدام دستور زير می توان به منظور آگاهی از آدرس IP سوئيچ استفاده نمود ؟

  1. Switch1#show ip

  2. Switch1#show vlan 1

  3. Switch1#show ip route

  4. Switch1#show interface vlan1

مشاهده پاسخ :استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir