IOS و پيكربندی اوليه روتر و سوئيچ ( بخش اول )
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

IOS و پيكربندی اوليه روتر و سوئيچ

IOS و پيكربندی اوليه روتر و سوئيچ ( بخش اول )

بخش اول :  مفاهيم اوليه

بخش دوم :  پرسش و پاسخ

سوال يک : در كدام mode زير می توان از دستور show استفاده نمود . ( دو گزينه را انتخاب نمائيد ) .

 1. User

 2. Privileged

 3. Line Configuration

 4. Global Configuration

مشاهده پاسخ :


سوال دوم : در صورتی كه مدير شبكه در يك سازمان بزرگ بخواهد تمامی اطلاعات مربوط به پيكربندی روتر را در يك مكان متمركز ذخيره نمايد از كدام سرويس دهنده زير می تواند استفاده نمايد ؟  
 

 1.  FTP

 2. TFTP

 3. SQL

 4. Oracle

مشاهده پاسخ :


سوال سوم: فرض كنيد از شما خواسته شده است كه اشكال زدائی ارتباط سرويس گيرندگان در يك شبكه مبتنی بر IP را انجام دهيد . در چنين مواردی از كدام دستور زير به منظور يافتن آدرس IP بر روی اينترفيس Ethernet 0 استفاده می نمائيد ؟

 1. ping

 2. IPConfig

 3. traceroute

 4. Show interface Ethernet 0

مشاهده پاسخ :


سوال چهارم : برای ورود به   Privileged EXEC mode با فرض بودن در User Mode از كدام دستور زير استفاده می گردد ؟

 1. Privilege
 2. Admin
 3. Enable
 4. Disable

مشاهده پاسخ :


سوال پنجم : فرض كنيد سازمان شما  چهارده عدد سوئيچ Catalyst را جهت نصب در شبكه خريداری نموده است و قصد دارد از آنها به منظور جداسازی collision domain برای هر دستگاه متصل به شبكه استفاده نمايد . برای نيل به خواسته فوق چه نوع پيكربندی را می بايست انجام داد ؟ 

 1.  لزومی به پيكربندی سوئيچ ها نمی باشد .

 2. می بايست بك آدرس IP را بر روی سوئيچ تعريف نمود.

 3. می بايست بر روی سوئيچ ها چندين VLAN منحصربفرد را پيكربندی نمود .

 4. قبل از هر چيز می بايست IOS سيسكو نصب گردد .

مشاهده پاسخ :


سوال ششم :كدام گزينه زير نشاندهنده شكل پرامپت Privileged EXEX mode در روتر می‌باشد ؟

 1. Router>

 2. Router#

 3. Router&

 4. Router$

مشاهده پاسخ :


سوال هفتم: فرض كنيد از طريق كنسول با يك سوئيچ catalyst سيسكو ارتباط برقرار شده است و علامت < از طريق برنامه HyperTerminal مشاهده می گردد . وجود اين علامت نشاندهنده چه چيزی است ؟ 

 1. شما در Privileged EXEC mode می باشيد

 2. شما در User EXEC mode می باشيد

 3. سوئيچ پيكربندی نشده است

 4. سخت افزار سوئيچ مشكل دارد و می بايست تعويض شود

مشاهده پاسخ :


سوال هشتم : با استفاده از كدام گزينه ( دستور ) زير می توان يك نام معنی دار را برای سوئيچ catalyst تعريف نمود ؟ 

 1. enable   
 2. host name
 3. hostname
 4. name

مشاهده پاسخ :


سوال نهم: فرض كنيد می خواهيم يك آدرس IP را به سوئيچ 2950 نسبت دهيم . با فرض اين كه وضعيت ما در حالت < HQ-SW1 می باشد از كدام مجموعه دستورات زير استفاده می گردد  ؟
( علامت cr معادل carriage return است )

 1. enable <cr> ip address 10.1.1.1

 2. enable <cr> ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

 3. enable <cr> configure terminal <cr> ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

 4. enable <cr> configure terminal <cr> interface vlan 1 <cr> ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

مشاهده پاسخ :


سوال دهم:كدام گزينه زير گرامر درست دستور clock را نمايش می دهد ؟

 1. cl?

 2. clock?

 3. clock ?

 4. cl ?

مشاهده پاسخ :استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir