استفاده ايمن از برنامه های IM و Chat
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

Patch چيست ؟

استفاده ايمن از برنامه های IM و Chat
با اين که برنامه های IM و Chat ، روشی مناسب به منظور ارتباط با ساير افراد می باشند ، ابزارهای استفاده شده برای اين نوع از مبادلات اطلاعاتی  online می تواند خطرناک بوده و  نتايج مخربی را به دنبال داشته باشد .

تفاوت ابزارهای استفاده شده برای مبادلات online
به منظور مبادله اطلاعاتی  online بر روی اينترنت ، از ابزارهای متعددی استفاده می گردد . بررسی ويژگی هر يک از اين ابزارهای موجود بهمراه تهديدات مربوطه ، امکان استفاده ايمن و مطمئن از اين نوع ابزارها را فراهم می نمايد .

به منظور طراحی و پياده سازی برنامه های فوق از فن آوری های متعددی نظير : IM ، IRC و يا Jabber  استفاده می گردد . برخی از نرم افزارهای ارائه شده با ترکيب چندين قابليت توانسته اند پاسخگوی خواسته های متنوع کاربران باشند .

تهديدات اين نوع برنامه ها چيست ؟

چگونه می توان از اين ابزارها به صورت ايمن استفاده نمود ؟


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir