مزايا و تهديدات سرويس های Email رايگان
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

مزايا و  تهديدات سرويس های Email  رايگان

مزايا و  تهديدات سرويس های Email  رايگان
با اين که سرويس های Email رايگان گزينه ای مناسب برای ارسال نامه های شخصی می باشند ولی نمی بايست از آنان به منظور ارسال پيام های الکترونيکی حاوی اطلاعات حساس استفاده نمود .

مزايای سرويس های  Email  رايگان
تعداد زيادی از ارائه دهندگان خدمات ، سرويس های Email  رايگانی را در اختيار علاقه مندان قرار می دهند . ياهو ، hotmail و Gmail نمونه هائی در اين زمينه می باشند  که کاربران عموما" با استفاده از يک رابط کاربر مبتنی بر مرورگر می توانند به صندوق پستی خود دستيابی داشته باشند . يکی از جذابترين مزايای اينگونه سرويس ها ، رايگان بودن آنان است  که توانسته است توجه مخاطبان را به سوی خود جلب نمايد. سرويس های فوق دارای مزايای متعدد ديگری نيز می باشند :

تهديدات مرتبط با سرويس های رايگان پست الکترونيکی
با اين که سرويس های رايگان پست الکترونيکی دارای مزايای متعددی می باشند ، ولی نمی بايست از آنان به منظور ارسال اطلاعات حساس استفاده نمود . با توجه به عدم پرداخت هزينه ای خاص جهت استفاده از اينگونه سرويس ها ، سازمان مربوطه ممکن است دارای يک الزام قانونی مستحکم به منظور حفاظت شما در مقابل انواع تهديدات و يا ارائه بهترين سرويس نباشد .  برخی از تهديدات و خطرات مرتبط با اين نوع آدرس های Email رايگان عبارتند از :


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir