ايجاد يك وب سايت توسط ويژوال استوديو 2005 (بخش اول)
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

ايجاد يك وب سايت توسط  ويژوال استوديو دات نت 2005

ايجاد يك وب سايت توسط  ويژوال استوديو  2005 (بخش اول)
ويژوال استوديو دات نت نسخه 2005 ، يك محيط پيشرفته  به منظور طراحی وب سايت های پويا و يا برنامه های وب  را در اختيار پياده كنندگان قرار می دهد . به همراه ويژوال استوديو دات نت 2005 ، ابزار پياده سازی برنامه های وب كه از آن با نام VWD ( برگرفته از Visual Web Developer ) نيز نام برده می شود ارائه شده است . VWD ، مجموعه ای از ابزارها و برنامه های كمكی به منظور ايجاد وب سايت های مبتنی بر ASP.NET 2.0 را در اختيار پياده كنندگان قرار می دهد . 
در اين مقاله قصد داريم با نحوه ايجاد يك وب سايت با استفاده از امكانات ويژوال استوديو دات نت 2005 آشنا شويم . بدين منظور مراحل زير را دنبال نموده و پس از انجام هر مرحله نتايج را بررسی خواهيم كرد.

مرحله اول : ايجاد يك وب سايت و صفحه  جديد
برای ايجاد يك وب سايت در محيط ويژوال استوديو از گزينه های زير می توان با توجه به شرايط موجود استفاده نمود :

ايجاد يك وب سايت جديد
در اين مقاله ايجاد يك وب سايت را با لحاظ كردن گزينه اول و انجام مراحل زير دنبال می نمائيم :

شكل زير ، مراحل اشاره شده را نشان می دهد :

ايجاد يك وب سايت جديد

پس از انجام مراحل فوق ، فولدر محل استقرار فايل ها و يك صفحه جديد با نام Default.aspx ايجاد می گردد .پس از ايجاد صفحه فوق ، به صورت پيش فرض Source view نمايش داده می شود ( در Source view ، می توان عناصر html مربوط به صفحه را مشاهده نمود ) .

نمايش يك صفحه در Source view

پس از ايجاد ساختار اصلی وب سايت ،‌ در ادامه می توان يك فرم وب جديد را متناسب با خواسته موجود ايجاد نمود .
ايجاد يك فرم وب جديد
پس از ايجاد يك وب سايت جديد ، ويژوال استوديو  يك صفحه ASP.NET ( صفحات فرم های وب ) را با نام Default.aspx ايجاد می نمايد. در صورت تمايل می توان صفحه فوق را به عنوان صفحه اصلی سايت در نظر گرفت . در ادامه با نحوه ايجاد يك صفحه وب جديد آشنا می شويم . بدين منظور مراحل زير را دنبال می نمائيم :

اضافه كردن يك آيتم جديد به وب سايت

شكل زير ، مراحل اشاره شده را نشان می دهد :

افزودن تگ های Html به صفحه
برای افزودن تگ های Html به يك صفحه مراحل زير را دنبال می نمائيم :

درج متن در Design view

مشاهده تگ های html در Source view

اجرای صفحه
قبل از افزودن كنترل به صفحه ، می توان صفحه را اجراء نمود . برای اجرای يك صفحه به يك سرويس دهنده وب نياز است. در يك وب سايت عملياتی و نهائی ،  از IIS به عنوان سرويس دهنده وب استفاده می گردد . برای تست يك صفحه ، شما می توانيد از ASP.NET Development Server كه به صورت محلی اجراء شده است (به IIS نياز نمی باشد) ،‌ استفاده نمائيد .  برای وب سايت های مبتنی بر فايل ، سرويس دهنده وب پيش فرض  ASP.NET Development Server می باشد .
برای اجرای صفحه موارد زير را دنبال می نمائيم :

اجرای صفحه و مشاهده آن در مرورگر

در بخش دوم ، به بررسی  مراحل دوم ( افزودن كنترل به صفحه   )  و سوم (  نوشتن روتين های پاسخگو در زمان بروز يك رويداد  ) ، خواهيم پرداخت .


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir