توپولوژی های فايروال
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

توپولوژی های فايروال

توپولوژی های فايروال

برای پياده سازی و پيکربندی فايروال ها در يک شبکه از توپولوژی های متفاوتی استفاده می گردد . توپولوژی انتخابی به ويژگی های  شبکه و خواسته های موجود بستگی خواهد داشت . در اين رابطه گزينه های متفاوتی وجود دارد که در ادامه به بررسی برخی از نمونه های متداول در اين زمينه خواهيم پرداخت.
(برای آشنائی با فايروال ها و برخی از ويژگی های ارائه شده توسط آنان مطالعه مطلب
 فايروال ها : يک ضرورت اجتناب ناپذير در دنيای امنيت اطلاعات  ، پيشنهاد می گردد ) .

سناريوی اول : يک فايروال Dual-Homed
در اين توپولوژی که يکی از ساده ترين و در عين حال متداولترين روش استفاده از يک فايروال است ، يک فايروال مستقيما" و از طريق يک خط Dial-up ، خطوط ISDN و يا مودم های کابلی به اينترنت متصل می گردد. در توپولوژی فوق امکان استفاده از DMZ وجود نخواهد داشت .

برخی از ويژگی های اين توپولوژی  عبارت از :

سناريوی دوم : يک شبکه Two-Legged به همراه قابليت استفاده از يک ناحيه DMZ
در اين توپولوژی که نسبت به مدل قبلی دارای ويژگی های پيشرفته تری است ، روتر متصل شده به اينترنت به هاب و يا سوئيچ موجود در شبکه داخلی متصل می گردد .

برخی از ويژگی های اين توپولوژی عبارت از  :

راه حل اول ، ايجاد و پيکربندی يک فايروال ديگر در شبکه است . راه حل فوق در مواردی که از طريق PPP به شبکه متصل می باشيم ، مفيد خواهد بود . در توپولوژی فوق ، يکی از ماشين ها به عنوان يک فايروال خارجی ايفای وظيفه می نمايد ( فايروال شماره يک ) . ماشين فوق مسئوليت ايجاد اتصال PPP و کنترل دستيابی به ناحيه DMZ را بر عهده خواهد داشت و فايروال شماره دو ،  مسئوليت حفاظت از شبکه داخلی را برعهده دارد . فايروال شماره يک از فايروال شماره دو  نيز  حفاظت می نمايد.

راه حل دوم، ايجاد يک فايروال  Three Legged است که در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد .

سناريوی سوم : فايروال Three-Legged
در اين توپولوژی که نسبت به مدل های قبلی دارای ويژگی های پيشرفته تری است ، از يک کارت شبکه ديگر بر روی فايروال و برای ناحيه DMZ استفاده می گردد . پيکربندی فايروال بگونه ای خواهد بود که روتينگ بسته های اطلاعاتی بين اينترنت و ناحيه DMZ  با روشی متمايز و متفاوت از اينترنت و شبکه داخلی ،  انجام خواهد شد .

برخی از ويژگی های اين توپولوژی عبارت از :


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir