مبانی اترنت ( بخش اول )
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

مبانی اترنت

مبانی اترنت ( بخش اول )

اترنت ،‌ متداولترين فنآوری استفاده شده در دنيای شبكه های محلی  است كه خود از مجموعه ای‌ تكنولوژی ديگر تشكيل شده است . يكی از بهترين روش های آشنائی اصولی با اترنت ،‌ مطالعه آن با توجه به مدل مرجع OSI است . اترنت از رسانه های انتقال داده و پهنای باند متفاوتی حمايت می نمايد ولی در تمامی نمونه های موجود  از يك قالب فريم و مدل آدرس دهی مشابه استفاده می گردد .
به منظور دستيابی هر يك از ايستگاه ها و يا گره های موجود در شبكه به محيط انتقال ،  استراتژی های كنترل دستيابی مختلفی تاكنون ابداع شده است .  آگاهی از نحوه دستيابی دستگاه های شبكه ای به محيط انتقال امری لازم و ضروری به منظور شناخت عملكرد شبكه و اشكال زدائی منطقی و اصولی آن می باشد .

 اترنت چيست ؟

قوانين نامگذاری اترنت  توسط موسسه IEEE

اترنت و مدل مرجع OSI

 

نامگذاری 

 فريم در لايه دوم

 


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir