تغيير باورهای نادرست با هدف افزایش امنيت اطلاعات
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

افزایش امنيت اطلاعات با تغيير برخی باورهای نادرست

تغيير باورهای نادرست با هدف افزایش امنيت اطلاعات
هر يک از ما به مرور زمان اطلاعاتی را از محیط پيرامون خود کسب می نمائیم . این اطلاعات می تواند نسل به نسل در اختيار سایر افراد گذاشته شود و پس از مدت زمانی به یک باور ذهنی برای آحاد يک جامعه تبدیل شود .  متاسفانه در برخی موارد فرد شنونده خود را درگیر صحت و سقم یک مطلب نمی کند و با پذيرش بدون تامل آن ، زمينه را برای گسترش باورهای نادرست در يک جامعه فراهم می نماید .
جامعه فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست و متاسفانه برخی باورهای نادرست سهوا" و یا تعمدا" به سرعت در حال گسترش است . تقابل این نوع باورهای نادرست با مقوله امنيت اطلاعات خود حکايت ديگری است که اگر به درستی به آن پرداخته نشود ممکن است امنيت کاربران را در زمان استفاده از شبکه هائی عمومی نظیر اینترنت با مشکل مواجه سازد.
پالایش این گونه باورها و بازنگری در جهت کشف حقيقت از جمله الزامات اولیه در دنیای فناوری اطلاعات است که می تواند افزایش ضريب ايمنی و حفاظتی کاربران در مقابل حملات و تهديدات را به دنبال داشته باشد . 

ریشه باورهای نادرست
ظهور و گسترش باورهای نادرست در یک جامعه ، دلايل متعددی دارد . ضعف و یا فقدان اطلاعات لازم در خصوص یک موضوع ، تعميم یک حقيقت به مواردی که با اصل موضوع مرتبط و یا سازگار نمی باشد ، تنها نمونه هائی اندک  از منابع ايجاد و گسترش این نوع باورهای نادرست می باشد . 
متاسفانه باورهای نادرست به سرعت در یک جامعه رواج پيدا می کنند و از فردی به فرد دیگر منتقل می شوند چراکه در نگاه اول همه چيز منطقی به نظر می آید و  برای بسیاری از افراد دلیلی برای عدم پذيرش آن وجود ندارد . 

چرا کالبد شکافی باورهای نادرست  لازم است ؟
با این که اعتقاد به باورهای نادرست در جامعه فناوری اطلاعات  ممکن است تهديدات مستقیمی را برای شهروندان آن به  دنبال نداشته باشد ، ولی با پذيرش اینگونه باورها ، بستر فکری مناسبی برای سهل انگاری در انجام تدابير امنيـتی مناسب توسط کاربران فراهم می گردد . بدیهی است در صورتی که شما در جهت حفظ امنيت و حفاظت سيستم خود تلاش ننمائید ، همواره این احتمال وجود خواهد داشت که قربانی بعدی یک تهاجم باشید . 

بازنگری در برخی از باورهای نادرست


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir