آيا در زمان استفاده از اينترنت ناشناس باقی می مانيد ؟
اين مطلب از طريق سايت شرکت سخاروش در اختيار شما گذاشته شده است .

آيا در زمان استفاده از اينترنت ناشناس باقی می مانيد ؟

آيا در زمان استفاده از اينترنت ناشناس باقی می مانيد ؟
اکثر کاربران اينترنت در زمان استفاده از وب سايت ها اين تصور را دارند که به صورت ناشناس از منابع اطلاعاتی موجود استفاده می نمايند . آيا اين تصور درست است ؟ در پاسخ می بايست به اين نکته اشاره گردد که وضعيت بدين صورت نبوده و همزمان با مشاهده هر وب سايت ، اطلاعات خاصی در ارتباط با شما برای آنان ارسال می گردد . با اتخاذ تدابير امنيتی خاصی می توان حجم اين نوع اطلاعات را کاهش داد.

چه نوع اطلاعاتی جمع آوری می شود ؟
زمانی که شما يک وب سايت را ملاقات می نمائيد ، اطلاعات خاصی به صورت اتوماتيک برای سايت مورد نظر ارسال می گردد . اطلاعات فوق می تواند شامل موارد زير باشد :

در صورتی که يک وب سايت از کوکی استفاده می نمايد ، سازمان مربوطه می تواند با استفاده از آنان به اطلاعات بيشتری نيز دستيابی پيدا نمايد . نظير الگوهای مرورگر که شامل ساير سايت هائی است که شما آنان را ملاقات نموده ايد . در صورتی که سايتی را مشاهده می نمائيد که دارای کدهای مخرب است ، فايل های موجود بر روی کامپيوتر شما ،رمزهای عبور ذخيره شده در حافظه موقت نيز می توانند در معرض تهديد باشند.

موارد استفاده از اطلاعات جمع آوری شده 

با اين که استفاده از کوکی يکی از روش های مناسب برای جمع آوری اطلاعات است ، ساده ترين روش برای مهاجمان به منظور دستيابی به اطلاعات شخصی شما ، کمک و يا بهتر بگوئيم درخواست مستقيم از خود شما می باشد . آنان برای نيل به اهداف مخرب خود اقدام به طراحی يک سايت مخرب با ظاهری قابل قبول و فريبنده می نمايند تا خود را در پوشش يک سايت معتبر و قانونی مطرح نموده و شما را متقاعد نمانيد که اطلاعات شخصی خود را در بخش های پيش بينی شده در سايت وارد نمائيد .

چگونه می توان حجم اطلاعات جمع آوری شده را محدود نمود ؟


استفاده از اين مطلب  با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی بلامانع است .
http://www.srco.
ir